Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek


1. Felhasználási feltételek hatálya

A jelen, ISH Food Kft. által fenntartott magyar nyelvű honlap („Tejhelyettesito.hu") ön („Felhasználó” vagy „Ön”) általi bármilyen használata a jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik. A Tejhelyettesito.hu felhasználásával/felkeresésével Ön korlátozások és/vagy módosítások nélkül elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint megerősíti, hogy az Ön és a ISH Food Kft. vagy alvállalatai, leányvállalatai között esetlegesen létrejött korábbi megállapodások ebben a vonatkozásban érvénytelenek. Ha nem kívánja teljes körűen elfogadni ezeket a feltételeket, akkor kérjük, ne használja ezt a honlapot.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a Tejhelyettesito.hu elnavigál más honlapra, azon honlapok felhasználására az ott közzétett, az adott honlapra irányadó felhasználási feltételek vonatkoznak, valamint az ott feltüntetett jogszabályok és joghatóság lesznek irányadóak.


2. A Tejhelyettesito.hu tartalmához fűződő jogok

A Tejhelyettesito.hu és teljes tartalma – különösen, azonban nem kizárólagosan minden szöveg és képi ábrázolás („Tartalom”) – a ISH Food Kft. vagy harmadik személyek (szellemi) tulajdonát képezi; minden jog fenntartva, ha nincs kifejezetten ezzel ellentétes megjegyzés feltüntetve. Ezen felül minden olyan Tartalom, amely (kereskedelmi) márkát, logót vagy egyéb jelölőt ábrázol, a ISH Food Kft. vagy harmadik személyek bejegyzett vagy nem bejegyzett védjegye. Tilos a Tartalom bármilyen jellegű felhasználása kivéve, ha arra a jelen feltételek szerint kerül sor, vagy az arra jogosult írásbeli felhatalmazása alapján megengedett (részletesen lsd. 3. pont). A ISH Food Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy minden rendelkezésre álló jogi (akár büntetőjogi) eszközt és lehetőséget igénybe fog venni annak érdekében, hogy megvédje szellemi tulajdonát az illetéktelen felhasználástól.

A ISH Food Kft. jogosult térítés nélkül felhasználni termékei fejlesztése, továbbfejlesztése és áruértékesítése érdekében a Felhasználó által a Tejhelyettesito.hu-n megjelenített, illetve a Tejhelyettesito.hu-n keresztül továbbított ötleteket, javaslatokat.


3. A Tejhelyettesito.hu használata

A ISH Food Kft. a jelen Tejhelyettesito.hu használatát a következő feltételek szerint engedélyezi:

a. tilos a fényképek letöltése; egyéb Tartalmak nem kereskedelmi, magáncélokra letölthetők, amennyiben azokon teljes körűen megőrzésre kerül minden szerzői jogi és egyéb, a jogtulajdonosra vagy jogosultra vonatkozó megjegyzés;

b. a tartalom átadása, leképezése, újrafelhasználása, publikálása, szerkesztése (bármilyen formában), továbbítása, módosítása és másolása (függetlenül az előző bekezdéstől) vagy értékesítése, valamint bármilyen további hasznosítása kizárólag a ISH Food Kft. írásbeli jóváhagyásával megengedett;

c. a honlap felhasználása sértő, fenyegető, megtévesztő, valótlan, pornográf, diszkriminatív, közerkölcsöt sértő vagy egyéb olyan, mások tisztességének, hírnevének, becsületének vagy testi vagy szellemi integritásának megsértésére vagy csökkentésére alkalmas anyagok elhelyezésére vagy átadására ugyanúgy tilos, mint harmadik személyek felszólítása a büntető törvénykönyvbe vagy más jogszabályokba ütköző magatartásra. A ISH Food Kft. együttműködik minden nyomozó hatósággal a fenti tilalmat megsértő személyek azonosságának megállapítása érdekében;

d. a jelen honlapon található hivatkozások kizárólag a ISH Food Kft. írásbeli engedélyével telepíthetők;

e. Tilos a honlap bármilyen jellegű reklámcélra történő felhasználása, a Felhasználó nem terjeszthet kéretlen e-maileket (ún."spam"-et) vagy vírusokra, hibákra vagy hasonló anyagokra vonatkozó valótlan figyelmeztetéseket, és a Felhasználó nem ösztönözhet vagy szólíthat fel bármely szerencsejátékban, lánc e-mailben, piramisjátékban vagy hasonló tevékenységben való részvételre.


4. Adatvédelem

Az e-mailben vagy a jelen honlap használata során egyéb módon megadott személyes adatokat (pl. név, cím, telefonszám) a Tejhelyettesito.hu  Adatkezelési Tájékoztatóban (Internet Privacy Policy) foglaltak szerint kezeljük. Minden egyéb átadott információt vagy anyagot, például ötleteket vagy kérdéseket nem bizalmasként, ill. nem személyesként, szabadon felhasználhatóként kezelünk.


5. Felelősségvállalás

A jelen Tejhelyettesito.hu tartalma bármikor módosulhat, és azt a mindenkor megtekinthető formában és kialakítás szerint, minden garancia vagy bármilyen jellegű ígéret nélkül (különösen, azonban nem kizárólagosan valamilyen adott felhasználhatóságra vagy hasznosíthatóságra vagy harmadik személyek jogaitól való mentességre vonatkozó ígéret nélkül) tesszük közzé. Ettől függetlenül a ISH Food Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a jelen Tejhelyettesito.hu tartalma mentes harmadik személyek jogaitól, tartalmilag helyes, vagy a legaktuálisabb információkat tartalmazza. A ISH Food Kft. különösen nem vállal felelősséget a fórumok, csevegések, viták, üzenetek, átvitelek vagy hasonlók tartalmáért.

A Tejhelyettesito.hu weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, semmiképpen sem minősülnek orvosi szakvéleménynek, és pótolják az orvosi kivizsgálást és gyógykezelést!

A ISH Food Kft. nem szavatolja, hogy a Tejhelyettesito.hu-hoz való hozzáférés folyamatos vagy hiba nélküli lesz; hogy a Tejhelyettesito.hu biztonságos lesz; hogy a Tejhelyettesito.hu vagy a szerver, ami hozzáférhetővé teszi vírusmentes lesz; vagy, hogy a Tejhelyettesito.hu-n található információ teljes, pontos vagy időszerű.

Tekintettel a Tejhelyettesito.hu használatának és a Tejhelyettesito.hu-n található tartalmak szolgáltatásának ingyenes, tájékoztató jellegére is, az Ön által a Tejhelyettesito.hu-ról vagy azon keresztül megszerzett semmilyen értesülés vagy információ, akár szóbeli, akár írásbeli, nem keletkeztet semmilyen fajta szavatosságot.

A Tejhelyettesito.hu használata saját kockázatra, a látogató felelősségére történik. Az ISH Food Kft., kapcsolt vállalatai, vezetői, egyéb képviselői, ügynökségei vagy más, a jelen honlap kialakításában vagy megvalósításában részt vevő harmadik személyek bármilyen szerződéses vagy szerződésen kívüli felelősségvállalása a jelen Tejhelyettesito.hu használatából vagy azzal összefüggésben keletkező közvetlen vagy közvetett károkért kizárt.

A mindenkor hatályos magyar jogszabályok által megengedett mértékben Ön vállalja, hogy a ISH Food Kft.-t, annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, szerződött partnereit, ügynökeit, engedélyeseit, szolgáltatóit, alvállalkozóit és szállítóit kártalanítja bármely veszteség, felelősség, kiadás, kár és költség esetén, ideértve az ésszerű jogi és bírósági költségeket, melyek a Tejhelyettesito.hu Ön általi használata és bármely a jelen Felhasználási Feltételek megsértése miatt vagy annak eredményeként merültek fel. Amennyiben Ön a Tejhelyettesito.hu meghibásodását okozza, Ön vállalja a felelősséget minden veszteségért, kötelezettségért, kiadásért, kárért és költségért, ideértve az ésszerű jogi és bírósági költségeket, melyek ezen meghibásodásból vagy annak eredményeként merülnek fel.

A ISH Food Kft. bármikor jogosult megtagadni a Tejhelyettesito.hu-hoz való hozzáférést, különösen, ha a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat megszegi.


6. Hivatkozások

A Tejhelyettesito.hu tartalmazhat harmadik személyek honlapjaira mutató hivatkozásokat. A ISH Food Kft. ellenőrzési és befolyásolási lehetőségek híján nem tudja ellenőrizni ezen honlapok tartalmát, ezért nem felel azért és a honlap biztonságáért vagy az üzemeltető működéséért. Ettől függetlenül a ISH Food Kft. bármilyen jellegű felelősségvállalása különösen kizárt az esetleges linkekért, ha a hivatkozott honlapok vagy tartalmuk:

  • harmadik személyek szellemi tulajdonjogait megsértik;
  • valótlan, nem teljes körű vagy félrevezető információkat tartalmaznak;
  • nem alkalmasak valamilyen meghatározott használatra vagy felhasználásra;
  • nem megfelelő biztonságúak;
  • vírusokat vagy más káros programokat vagy tartalmakat tartalmaznak;
  • sértő vagy rosszindulatú tartalmat tartalmaznak.

A ISH Food Kft. nem ajánlja ezen honlapok tartalmát vagy az ott ajánlott termékeket vagy szolgáltatásokat. Ha Ön ezen honlapokra mutató hivatkozást készít vagy aktivál, az saját felelősségére, a ISH Food Kft. engedélye nélkül történik.


7. A jelen Felhasználási Feltételek módosítása

A ISH Food Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, értesítés nélkül, a jelen dokumentum frissítésével módosítsa. Önre a mindenkori, aktuálisan módosított változat érvényes, ezért kérjük, rendszeresen keresse fel ezt az oldalt az aktuális feltételek megismerése céljából.


8. Alkalmazandó jog, bírói illetékesség

A jelen Felhasználási Feltételekkel, valamint a jelen Tejhelyettesito.hu Ön általi használatával kapcsolatos minden jogvita esetén a magyar jog irányadó (az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. április 11-i Egyesült Nemzetek Egyezmény, (CISG) szabályai, valamint a nemzetközi magánjogi  tényállásokat szabályozó egyéb nemzeti vagy európai uniós szabályozások rendelkezéseinek kizárásával). A kizárólagos bírói illetékesség helye a tárgy szerint illetékes magyar bíróság.


9. Szolgáltató

Cégnév

ISH Food Kft.

Cím

H-1222, Budapest Nagytétényi út 112.

Telefon

+36 70 3397955, +36 70 6323996, +36 70 4272492E-mail

info@ishfood.hu

Adószám

12929265-2-43

Ugrás az oldal tetejére